ثبت آگهی

[contact-form-7 id=”1771″ title=”فرم تماس 1″]

پکیج هفت ستاره

 • دسته بندی (شامل کدام دسته از اصناف می باشد)
 • عنوان آگهی
 • مقدار درصد تخفیفی که برای خانواده فارس کارت در نظر گرفته اید
 • زمان برای استفاده از تخفیف خدمات و کالا شما
 • آدرس اینترنتی کوتاه آگهی شما جهت تبلیغات خاص خود از آن
 • ویژگی های آگهی
 • درج حد اکثر 6 عکس
 • درج یک کلیپ یا تیزر تبلیغاتی کوتاه
 • آدرس صنف شما به همراه کوکی بر روی نقشه گوگل
 • درج آدرس وب سایت و شبکه های اجتماعی صنف
 • درج توضیحات تکمیلی
 • امکان دانلود QR Code آدرس اینترنتی شما
 • اشتراک فارس کارت برای استفاده از خدمات به مدت یک سال
 • درج در بنر اصلی سایت به مدت یک ماه
 • درج در بنر اصلی صفحات سایت
 • درج در ابتدای صفحه پیشنهاد ما
 • ویرایش آگهی
 • پخش در تمامی استان های ایران

پکیج پنج ستاره

 • دسته بندی (شامل کدام دسته از اصناف می باشد)
 • عنوان آگهی
 • مقدار درصد تخفیفی که برای خانواده فارس کارت در نظر گرفته اید
 • زمان برای استفاده از تخفیف خدمات و کالا شما
 • آدرس اینترنتی کوتاه آگهی شما جهت تبلیغات خاص خود از آن
 • ویژگی های آگهی
 • درج حد اکثر 6 عکس
 • درج یک کلیپ یا تیزر تبلیغاتی کوتاه
 • آدرس صنف شما به همراه کوکی بر روی نقشه گوگل
 • درج آدرس وب سایت و شبکه های اجتماعی صنف
 • درج توضیحات تکمیلی
 • امکان دانلود QR Code آدرس اینترنتی شما
 • اشتراک فارس کارت برای استفاده از خدمات به مدت یک سال
 • درج در بنر اصلی سایت به مدت یک ماه
 • درج در بنر اصلی صفحات سایت
 • درج در ابتدای صفحه پیشنهاد ما
 • ویرایش آگهی

پکیج سه ستاره

 • دسته بندی (شامل کدام دسته از اصناف می باشد)
 • عنوان آگهی
 • مقدار درصد تخفیفی که برای خانواده فارس کارت در نظر گرفته اید
 • زمان برای استفاده از تخفیف خدمات و کالا شما
 • آدرس اینترنتی کوتاه آگهی شما جهت تبلیغات خاص خود از آن
 • ویژگی های آگهی
 • درج حد اکثر 6 عکس
 • آدرس صنف شما به همراه کوکی بر روی نقشه گوگل
 • درج آدرس وب سایت و شبکه های اجتماعی صنف
 • درج توضیحات تکمیلی
 • امکان دانلود QR Code آدرس اینترنتی شما
 • اشتراک فارس کارت برای استفاده از خدمات به مدت یک سال